Gradineren van natuursteen

Ook gradineren is een soort frijnen waarbij de uitholling wat breder is. Bij frijnen (ook wel: punten) met de hand wordt de steen met hamer en beitel behakt. Bij machinaal frijnen wordt het oppervlak gefreesd. Dat geeft strakke, rechte, evenwijdige lijnen, die een minder levendig uiterlijk hebben dan bij handmatig frijnen. Er bestaan vele bewerkingen die van frijnen zijn afgeleid, ieder met een eigen uiterlijk. Bij Hollands frijnen wordt elke uitholling veroorzaakt door een steekslag en meteen daarna een slag waarbij de beitel uit het oppervlak wordt geslagen. Bij Belgisch frijnen wordt elke uitholling veroorzaakt door een enkele slag, waarbij de beitel uit het oppervlak wordt geslagen. Bij de (mechanische) oude frijnslag is het resultaat wat grilliger, dicht bij elkaar liggende korte en onregelmatige frijnsporen.